Haja-asutusalueen osoitejärjestelmä

Osoitejärjestelmä on osa turvallisuutta. Tarkka ja kattava osoitejärjestelmä auttaa merkittävästi muun muassa pelastusviranomaisten toimintaa hätätilanteessa.

Haja-asutusalueen tiennimistä päätetään erikseen. Tielle voidaan antaa nimi silloin, kun tien varrella on vähintään kolme osoitetta vaativaa kohdetta.

Haja-asutusalueella osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero muodostuu jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Parittomat numerot ovat tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella.

Kiinteistön omistaja hankkii rakennukseen seinään asennettavan numerokyltin. Kyltti on valkeapohjainen taulu, jonka korkeus on n. 20cm ja numeroiden korkeus n. 10cm. Numerokyltti sijoitetaan kiinteistön seinään, mistä sen tulee näkyä sille tielle, jonka mukaan osoite muodostuu. Jos rakennus on yli 50m päässä tiestä, kyltti sijoitetaan liittymään, josta kiinteistölle kuljetaan. Jos kyltti asetetaan tien varteen, se tulee asettaa erilliseen liikennemerkkipylvääseen. Kyltin alapinnan korkeus on vähintään 2m tien yläpuolella. Tarpeen vaatiessa tulee käyttää kaksipuolista numerokylttiä. Osoitemerkintä opastaa hälytys- ja huoltoajoa ja muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Kaupunki pystyttää nimikilvet kaikille osoitejärjestelmän mukaisille teille ja kiinteistön omistajan velvollisuus on hankkia ja asentaa osoitenumerokilpi.

Navigaattoreiden osalta on todettava, että kartta-aineiston päivittäminen ei ole kaupungin asia, vaan palvelujen tarjoajan vastuulla ja myöskin navigaattorin omistajan vastuulla. Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa olla jopa muutaman vuoden vanhaa.


Sivu päivitetty 27.2.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi