Yksityistiet

Yksityistieavustus

Kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia tiekunnille. Avustuksiin ovat oikeutettuja ne tiekunnat, jotka hoitavat itse tiensä kunnossapidon. Avustushakemus tulee jättää vuosittain 30.4. mennessä tekniselle lautakunnalle. Anomukseen on liitettävä tilinpäätös tai tositteet syntyneistä kustannuksista.

Tulostettava, pdf-muodossa oleva yksityistieavustuksen hakemuslomake löytyy tämän sivun alaosasta.

> Sähköisesti täytettävä lomake

Yksityisteiden avustusten maksamisperusteista (ks. sivun alaosa) on päätetty kaupunginvaltuustossa (12.11.2009 § 121).

 

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus

Yksityistieavustusta hakevan yksityistien tulee avustusta haettaessa täyttää ja toimittaa ajantasainen kunnossapitoluokkaselvitys. Kunnossapitoluokituksen mukaan yksityiset tiet jaetaan pisteytyksellä neljään luokkaan ja tämä luokitus määrittelee kulloinkin myönnettävän avustussumman.

Täytettävä lomake löytyy tämän sivun alaosasta.
 

Peruskorjausavustus

Tiekunnat voivat hakea yksityisteiden peruskorjaukseen avustusta. Avustusta voidaan myöntää vuosittain määrärahojen puitteissa teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti (26.3.1998 § 78).

 

 

Peruskorjausavustus


Sivu päivitetty 27.3.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi