Yksityistieavustushakemus

Yksityistieavustushakemus on täytettävä ja palautettava kuluvana vuonna 30.4. mennessä.

Avustushakemuksessa tulee huomioida, että yksityistie on oikeutettu avustukseen, kun Yksityistielain § 50 ja § 84 mukaiset tiekunnan velvoitteet on täytetty ja Ylöjärven kaupunginvaltuuston päätöksen 4.6.2018 § 80 avustuksen myöntämisperusteiden ehdot täyttyvät.

Avustushakemuksessa voi hakea vain edellisen kalenterivuoden toteutuneita kustannuksia. Mikäli toimitetuista tiedoista ei selkeästi käy ilmi, minä ajankohtana kulua kerryttävä työ on tehty, kulua ei huomioida avustussummaa laskettaessa. Kaupunki ei lähde lisäselvittämään mahdollisia tiekunnan epäselviä kirjauksia. Liitteenä tulee toimittaa tilinpäätös tai kopiot kulutositteista.Talkootyöhön liittyvät kustannukset hyväksytään vain kuittia vastaan. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia EI KÄSITELLÄ.

Lisäksi tiekunnan tulee toimittaa ajantasainen kunnossapitoluokkaselvitys. Tiekunnan tulee päivittää tietonsa ja varmistaa ajantasaiset tietietonsa kaupungille vähintään 3 vuoden välein 30.4. mennessä. Ensimmäisen kerran vuonna 2019. Kunniossapitoluokkaselvityksellä lasketaan luokka, joka määrittää avustusperusteen.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterisssä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. (Yksityistielaki, ote pykälästä 84, Kunnan avustukset)

Edellisestä johtuen kaupungin avustusta saadakseen tulee yksityistien osalta alla olevat ehdot täyttyä ja pyydetyt tiedot toimittaa kunnalle tiedoksi hakemuksen liitteenä:

  1. Olla perustettu tiekunta (ei yksityinen tie tai sopimustie).
  2. Avustushakemuksen liitteenä toimittaa ajantasainen ote maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, johon tiekunnan tiedot on päivitetty voimassa olevan yksityistielain mukaisesti.
  3. Avustushakemuksen liitteenä tomittaa asiakirja, josta selviää että tiekunnan tiedot on laissa mainituilta osin toimitettu kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Ylläpitää: Väylä-virasto, Digiroad-tietojärjestelmä) ja tiedot ovat ajan tasalla. Asiakirjaksi voidaan katsoa esimerkiksi viesti, jolla tarvittavat tiedot on Väylä-virastoon toimitettu ja asiasta saatu kuittaus. Ilmoitus ja kuittaus saatava myös, vaikka järjestelmiin ei olisi mitään tietoja vietävänä tai päivitettävänä.

Edellisten tietojen päivittämisestä, hakemisesta ja toimittamisesta vastaa tiekunta.

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan Ylöjärven kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.
Tietosuojaselosteet on koottu tänne:
www.ylojarvi.fi/tietosuoja

 

 


Sivu päivitetty 20.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi