Hyppää sisältöön

Lisäopetus

Tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.

Lisäopetus sisältää

 • eri jatko-opintomahdollisuuksiin, toisen asteen oppilaitoksiin ja erilaisiin ammatteihin tutustumista
 • koulutuskokeiluja
 • työelämään tutustumista (TET-jaksot)
 • oppilaanohjausta
 • eri oppiaineiden opiskelua ja numeroiden korottamista
 • oppimis- ja ajattelutaitojen sekä muiden yhteiskunnassa, jatko-opinnoissa ja muussa elämässä tarvittavien tietojen ja taitojen opiskelua.

Opiskelijalle annetaan lisäopetuksessa opetusta ja ohjausta vähintään 1100 tuntia. Tästä noin puolet käytetään oppiaineiden opiskeluun ja noin puolet jatko-opintojen suunnitteluun. Lisäopetuksessa voi opiskella kaikkia Vuorentaustan koulun opetussuunnitelmaan kuuluvia aineita.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma hänen omien tarpeittensa pohjalta.

Opiskelijavalinta ja sen perusteet

Lisäopetukseen otetaan opiskelijat seuraavassa järjestyksessä (sivistyslautakunnan päätös 7.6.2016 § 63):

 1. Kriteeri:
  Ilman jatko-opintopaikkaa yhteisvalinnassa jää­neet ylö­jär­ve­läi­set 9.-luokkalaiset.
 2. Kriteeri:
  Ne ylöjärveläiset, jotka eivät ole saaneet pe­rus­ope­tuk­sen päättötodistusta, mutta oppivelvollisuus jat­kuu edel­leen. Lähettävässä koulussa on laa­dit­tu te­hos­te­tun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen hen­ki­lö­koh­tai­nen opetuksen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma.
 3. Kriteeri:
  Muut hakijat
 4. Kriteeri:
  Jatko-opintonsa keskeyttäneet voidaan ot­taa lisäopetukseen, mikäli ryhmässä on tilaa.

Valinta edellyttää haastattelua ja valitulla ei voi olla estettä tet-jaksoille osallistumiseen. Lopullisen opiskelijavalinnan tekee opetuspäällikkö. Ryhmän suosituskoko on 20 opiskelijaa. Lisäopetukseen haetaan yhteishaussa valtakunnallisen Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Hakeminen keväällä 2020

Lisäopetukseen haku tapahtuu 19.5.-21.7.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi

Ylöjärveläiset hakijat haastatellaan hakuajan päätyttyä. Haastattelukutsut lähetetään tekstiviestillä.

Opiskelijavalinta julkaistaan heinä-elokuun vaihteessa ja valituille lähetetään tieto myös tekstiviestillä.

Lisäopetuksen työ- ja loma-ajat

Lisäopetuksessa noudatetaan samoja työ- ja loma-aikoja kuin perusopetuksessakin.

Koulujen työ- ja loma-ajat 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Yhteystiedot

Anttila Taru
Erityisluokan opettaja
050 305 4756
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi
Anttila Minna
Oppilaanohjaaja
050 345 6841
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi
Päivitetty: 21.9.2020