Hyppää sisältöön

Luvat ja katutilavalvonta

Katu- ja sijoituslupa

Kaava-alueiden katu- ja muilla yhteisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 547/2005 14 a §). Ylöjärven kaupunki valvoo myönnettävän luvan myötä kaivutöitä. Katu- ja/tai sijoituslupaan on aina liitettävä myös tilapäinen liikenteenjärjestelysuunnitelma. Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Katu- ja sijoitusluvan hakemiseen käytetään Lupapistettä: www.lupapiste.fi.

Katuluvasta perittävät maksut perustuvat teknisen lautakunnan päätökseen 22.8.2018 § 65.

Ajoneuvojen siirrot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä tuli voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2009. Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annettu laki.

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun ajoneuvosiirtolain perusteella ajoneuvoja siirretään romuajoneuvoille varattuun varasto- ja säilytyspaikkaan, os. Kolsopintie 4, Ylöjärvi.

Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Ylöjärven kaupungille. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä.

Romuajoneuvolaki

Laissa kerrotaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä. Laki kokonaisuudessaan löytyy Finlex-tietokannasta.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Yhteystiedot

Tekninen toimisto, asiakaspalvelupiste
050 437 1379
tekninen.info@ylojarvi.fi
Haaranen Jarkko
Rakennusmestari
044 486 0632
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Päivitetty: 18.9.2020