Hyppää sisältöön

Luvat ja katutilavalvonta

Kaava-alueiden katu- ja muilla yhteisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 547/2005 14 a §). 

Ylöjärven kaupunki valvoo myönnettävän luvan myötä kaivutöitä. Katu- ja/tai sijoituslupaan on aina liitettävä myös tilapäinen liikenteenjärjestelysuunnitelma. Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Katu- ja sijoitusluvan hakemiseen käytetään Lupapistettä: www.lupapiste.fi.

Katuluvasta perittävät maksut perustuvat teknisen lautakunnan päätökseen 22.8.2018 § 65.

Ajoneuvojen siirrot

Ajoneuvojen siirtämistä koskevan lain perusteella ajoneuvoja siirretään romuajoneuvoille varattuun varasto- ja säilytyspaikkaan, os. Kolsopintie 4, Ylöjärvi.

Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Ylöjärven kaupungille. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (Finlex-tietokanta)

Virka-apupyyntö yksityiselle alueelle

Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kiinteistön haltijan kehotuksista huolimatta, voi kunta yksityisalueen haltijan perustellusta pyynnöstä suorittaa lähi- tai varastosiirron pelastustielle jätetylle ajoneuvolle, hylätylle ajoneuvolle tai romuajoneuvolle. Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja.

Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta (pdf)

Yhteystiedot

Tekninen toimisto, asiakaspalvelupiste
050 437 1379 ma-pe klo 9-11 ja 12-15
tekninen.info@ylojarvi.fi
Haaranen Jarkko
Rakennusmestari
044 486 0632
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Päivitetty: 8.3.2023