Hyppää sisältöön

Maksukatto terveydenhuollossa

Terveydenhuollon asiakasmaksukatossa kertymäkausi on kalenterivuosi. Kertymäkausi alkaa aina 1.1. ja päättyy 31.12. Vapaakortit myönnetään ao. kalenterivuoden loppuun. Maksukatto on 692 euroa. Vapaakorttia tulee anoa mahdollisimman pian maksukaton täyttymisen jälkeen, jotta palautuksilta vältytään, vaikka määräaika vapaakortin hakemiseen on vielä seuraava kalenterivuosi.

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen selvittäminen on palvelun käyttäjän vastuulla.

Lasten (alle 18-vuotiaat) kustannukset voi kumpi tahansa huoltajista esittää yhdistettäväksi omiin kustannuksiinsa vapaakorttia hakiessaan. Vapaakorttia hakiessa tulee hakemuksen liitteenä toimittaa kuitit.

Maksukattoon otetaan mukaan seuraavat maksut

 • lyhytaikainen laitoshoito (erikoissairaanhoito, terveyskeskuksen sairaalahoito, myös yö- ja päivähoito sekä kuntoutus- ja muistikeskuksen hoito)
 • sairaalan poliklinikkakäynti ja päiväkirurgia
 • poliklinikan käyntimaksut
 • terveyskeskuksen maksusitoumuksella ostopalveluna hankitusta palvelusta peritty asiakasmaksu
 • lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoito ja erityishuoltona annettu kuntoutushoito
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito suun terveydenhuollossa
 • hammasproteettisen hoidon kliininen työ
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet myös terveyskeskuksessa
 • yksilöfysioterapia ja sarjahoito, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia ja muu niihin rinnastettava toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito
 • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
 • toimeentulotuesta maksetut terveydenhuollon maksut
 • vastaavat etäpalvelut

Maksukaton täyttymisen jälkeen edellä olevat palvelut ovat maksuttomia paitsi lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Maksukattoon ei oteta mukaan seuraavia maksuja, joista peritään myös normaalit maksut vapaakorttiajalta

 • hammastekniset kulut (hammasteknisen laboratorion kulut)
 • sairaankuljetus
 • todistuspalkkiot
 • varattu peruuttamaton ajanvaraus
 • erikoismaksuluokka (sairaanhoitopiiri)
 • palvelusetelien omavastuut
 • lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen
 • ikäihmisten perhehoito
 • tilapäinen kotipalvelu ja kotihoito
 • omaishoidon vapaapäiviltä perityt maksut
 • päiväkeskuskäynnit Tiuravuoren, Elokaaren ja Kurun palvelukeskusten päivätoiminnassa ja asiakasmaksut, joissa maksu määräytyy tulojen mukaan
 • asiakasmaksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain nojalla

Vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy.

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakkaan tulee hakea vapaakorttia. Kaavakkeita on niissä toimipisteissä, joiden maksut luetaan asiakasmaksukattoon. Vapaakorttianomuksen yhteydessä tulee jättää kuitit. Vapaakortti ja päätös vapaakortin myöntämisestä toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Vapaakorttianomuksen liitteineen voi Ylöjärvellä jättää Tiuravuoren palvelukeskukseen tai terveyskeskukseen.

Lomake ja ohje

Vapaakorttihakemus (pdf)
Vapaakorttiohje (pdf)

Ansökan om frikort (pdf)
Avgiftstak för klientavgifter inom hälso- och sjukvården / anvisning 2022 (pdf)

Free card application (pdf)
Health care client payment ceiling / instructions 2022 (pdf)

Yhteystiedot

Takkinen Eeva
Terveydenhuollon sihteeri
050 343 9191
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi
Päivitetty: 14.1.2022