Hyppää sisältöön

Maksukatto terveydenhuollossa

Terveydenhuollon asiakasmaksukatossa kertymäkausi on kalenterivuosi. Kertymäkausi alkaa aina 1.1. ja päättyy 31.12. Vapaakortit myönnetään ao. kalenterivuoden loppuun. Maksukatto on 683 euroa. Vapaakorttia tulee anoa mahdollisimman pian maksukaton täyttymisen jälkeen, jotta palautuksilta vältytään, vaikka määräaika vapaakortin hakemiseen on vielä seuraava kalenterivuosi.

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen selvittäminen on palvelun käyttäjän vastuulla.

Lasten (alle 18-vuotiaat) kustannukset voi kumpi tahansa huoltajista esittää yhdistettäväksi omiin kustannuksiinsa vapaakorttia hakiessaan. Vapaakorttia hakiessa tulee hakemuksen liitteenä toimittaa kuitit.

Maksukattoon otetaan mukaan seuraavat maksut

 • lyhytaikainen laitoshoito (erikoissairaanhoito, terveyskeskusten sairaalahoito, lyhytaikainen laitoshoito, myös yö- ja päivähoito sekä kuntoutus- ja muistikeskuksen hoito)
 • sairaalan poliklinikkakäynti ja päiväkirurgia
 • kunnallinen yksilöfysioterapia ja sarjahoito
 • käyntimaksut (poliklinikka)
 • terveyskeskuksen maksusitoumuksella ostopalveluista peritty asiakasmaksu
 • lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoito ja erityishuoltona annettu kuntoutushoito
 • ravitsemusterapeutin käynnit

Maksukaton täyttymisen jälkeen edellä olevat palvelut ovat maksuttomia paitsi lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään 22,50 euroa hoitopäivältä.

Maksukattoon ei oteta mukaan seuraavia maksuja, joista peritään myös normaalit maksut vapaakorttiajalta

 • hammashoito
 • sairaankuljetus
 • todistuspalkkiot
 • varattu peruuttamattoman ajanvaraus
 • erikoismaksuluokka (sairaanhoitopiiri)
 • kotisairaanhoito ja kotipalvelu
 • lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen sekä pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoiva (laitoshoito ja tehostettu palveluasuminen), jossa maksu määräytyy tulojen mukaan

 • Maksukattoa eivät kerrytä sellaiset asiakasmaksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain nojalla.

 • Maksukattoa eivät kerrytä palvelusetelien omavastuut eikä omaishoidon vapaapäiviltä perityt maksut.

 • Maksukaton piiriin eivät kuulu päiväkeskuskäynnit ikäihmisten palvelukeskusten päivätoiminnassa, koska ko. palvelu ei asiakasmaksulain mukaan kuulu maksukaton piiriin.

Vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy.

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakkaan tulee hakea vapaakorttia. Kaavakkeita on niissä toimipisteissä, joiden maksut luetaan asiakasmaksukattoon. Vapaakorttianomuksen yhteydessä tulee jättää kuitit. Vapaakortti ja päätös vapaakortin myöntämisestä toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Vapaakorttianomuksen liitteineen voi Ylöjärvellä jättää Tiuravuoren palvelukeskukseen tai terveyskeskukseen.

Lomake ja ohje

Vapaakorttihakemus
Vapaakorttiohje

Yhteystiedot

Takkinen Eeva
Terveydenhuollon sihteeri
050 343 9191
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi
Päivitetty: 3.6.2021