Hyppää sisältöön

MAPSTO-kysely: vaikuta Ylöjärven rakennettuun ympäristöön

20.9.2021 09:00
Kategoria: Asuminen ja ympäristö
Ilmakuva taajamasta

Kerro näkemyksesi MAPSTO-luonnoksesta syyskuun aikana. MAPSTO kuvaa miten kaupungin rakennettu ympäristö - liikenneväylät, puistot, asuin- ja yritysalueet -  kehittyy seuraavan viisivuotiskauden aikana.  

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO on asiakirja, johon kootaan alueittain kaupungin olemassa oleva palveluverkko sekä suunnitellut kaavoituskohteet, investointihankkeet ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma. 

Investointihankkeet päätetään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa. 

Ylöjärven kaupunki valmistelee parhaillaan MAPSTO-asiakirjaa vuosille 2022-2026. Asiakirjan luonnos on alla liitteenä. Valmistelun tueksi kaupunki kysyy asukkaiden ajatuksia ja ideoita rakennetun ympäristön kehittämisestä sekä MAPSTOn luonnoksesta. 

Mielipiteitä kerätään sähköisellä lomakkeella 30.9.2021 asti: 

Kerro mielipiteesi tällä lomakkeella >>

Luonnostiedostot 

Kiitos aktiivisuudestasi!