Hyppää sisältöön

Menotie

Suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven kirkonseudun kaupunginosassa Soppeenmäen teollisuusalueella, sijoittuen Menotien lounaispuolelle kortteliin 305. Suunnittelualueen alustava pinta-ala arvio on noin 5,2 ha.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen korttelirakennetta ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä siten, että yritystoiminnan, pohjavesialueen ja virkistyksen tavoitteet ja arvot päivitetään ajanmukaisiksi ja sovitetaan nykyistä paremmin yhteen. Tavoitteena on osoittaa ja muodostaa toimitilakorttelista nykyistä tarkoituksenmukaisempi kokonaisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin kotisivuilla (vireillä olevat kaavat) sekä 5.1.-3.2.2023 välisen ajan kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14). Asiakirjasta voi jättää mielipiteen kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 3.2.2023 klo 15 mennessä os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostitse kaavoitus@ylojarvi.fi

Kaavoja valmistelee kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.11.2022 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 21.12.2022