Hyppää sisältöön

Menotie

Suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven kirkonseudun kaupunginosassa Soppeenmäen teollisuusalueella, sijoittuen Menotien lounaispuolelle kortteliin 305. Suunnittelualueen alustava pinta-ala arvio on noin 5,2 ha.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen korttelirakennetta ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä siten, että yritystoiminnan, pohjavesialueen ja virkistyksen tavoitteet ja arvot päivitetään ajanmukaisiksi ja sovitetaan nykyistä paremmin yhteen. Tavoitteena on osoittaa ja muodostaa toimitilakorttelista nykyistä tarkoituksenmukaisempi kokonaisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.1.-3.2.2023 välisen ajan.

Asemakaavaluonnos nähtävillä

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 22.3.2023 § 33 päättänyt asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville.

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 12.4.-11.5.2023 välisen ajan kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kaupungin kotisivuilla. Mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 11.5.2023 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa valmistelevat kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324 ja kaavasuunnittelija Katri Puistovirta, p. 040 562 7363, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Kaava-aineisto

Luonnosvaiheen asiakirjat:

Kaavaluonnos 22.3.2023 (pdf)

Kaavaselostus 22.3.2023 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 22.3.2023 (pdf)

Ylöjärven Ydinkeskustan osayleiskaavan luontoselvitys 2012 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Puistovirta Katri
Kaavasuunnittelija
040 562 7363
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 11.4.2023