Hyppää sisältöön

Arvot ja arki

Välittäminen

 • Välittäminen syntyy tekemällä työnsä hyvin yhteistoiminnassa muiden kanssa
 • Välittäminen itsestä, toisesta, koulun tavaroista ja ympäristöstä
 • Toisista huolehtiminen ja huomioiminen
 • Kaikki kokevat tulevansa kuulluksi
 • Arkinen huolenpito yli luokkarajojen, kaikki oppilaat ovat kaikkien opettajien yhteisiä --> yhteistä vastuuta
 • Ei suljeta silmiä ikäviltä tilanteilta, vaan puututaan niihin

Luottamus

 • Luottamus on lähtökohta kaikella toiminnalle yhdessä ja se kehittyy mitä enemmän ollaan tekimisissä toistemme kanssa. Luottamusta opetellaan yhdessä pienin askelin.
 • Yhteinen vastuunkanto
 • Sovitusta kiinnipitäminen= yhteinen linja
 • Luottamuksen kehä. Opettaja voi luottaa kollegoiden tukeen ja tekemiseen ja oppilaat voivat luottaa aikuiseen ja toisiinsa.
 • Luottamus ansaittava yhteisillä pelisäännöillä --> yhteinen linja

Uteliaisuus ja kiinnostus oppimiseen

 • Valmius muutoksiin/uusituksiin, osaamisen jakaminen
 • Open oma halu kehittyä/uudistaa tapojaan
 • Osallisuuden avulla sisäisen motivaation synnyttäminen ja sen ruokkiminen
 • Innostunut aikuinen esimerkkinä muille

Ylöjärven perusopetuksen opetussuunnitelma 2019-

Linkki opetussuunnitelmaan >>

8.10-8.55 1. tunti

8.55-9.00 siirtymävälitunti(5 min)

9.00-9.45 2. tunti

9.45-10.10 välitunti (25 min)

10.10-10.55 3. tunti (ruokailut pääsevät alkamaan 10.15-10.20)

10.55-12.00 4. tunti ja ruokailu(20 min)(Yläkoulun ruokailu 11.30-12.15.)

12.00-12.25 välitunti (25 min)

12.25-13.10 5. tunti

13.10-13.15 siirtymävälitunti

13.15-14.00 6. tunti

14.00-14.05 siirtymävälitunti

14.05-14.50 7. tunti

14.50-14.55 siirtymävälitunti

14.55-15.40 8. tunti

Koulukiinteistö

Jokainen Metsäkylän koululla työskentelevä on vastuussa koulun kunnon säilymisestä. Tuottamuksellinen vahingoittaminen on korvattava.

Vastuu omasta omaisuudesta

Jokainen on vastuussa omasta henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Toisen oppilaan tai aikuisen omaisuuteen ei ole lupa kajota. Jos vaatteissa, kengissä yms. on oppilaan nimi ja luokka, niiden sekaantumiselta vältytään. Miettikää keino, jolla avaimet pysyvät tallessa.

Polkupyörät ja skootit

Ohjeistusta päivitetään.

Päivitetty: 16.11.2022