Hyppää sisältöön

Opetus ja koulun arki

8.10-8.55 1. tunti

8.55-9.00 siirtymävälitunti(5 min)

9.00-9.45 2. tunti

9.45-10.10 välitunti (25 min)

10.10-10.55 3. tunti (ruokailut pääsevät alkamaan 10.15-10.20)

10.55-12.00 4. tunti ja ruokailu(20 min)(Yläkoulun ruokailu klo 11.40)

12.00-12.25 välitunti (25 min)

12.25-13.10 5. tunti

13.10-13.15 siirtymävälitunti

13.15-14.00 6. tunti

14.00-14.05 siirtymävälitunti

14.05-14.50 7. tunti

14.50-14.55 siirtymävälitunti

14.55-15.40 8. tunti

POISSAOLOT

Oppilaan sairastuessa on poissaoloista ilmoitettava luokanopettajalle välittömästi. Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle luvan poissaoloon viiteen koulupäivään asti. Rehtori myöntää oppilaalle poissaololuvan viikkoa pitemmäksi ajaksi. Huoltajan anoessa lomaa oppilaalle hän ottaa vastuun myös siitä, että koulutyöt tulevat tehdyksi loman aikana.

TUKIOPETUS

Tukiopetukseen on käytettävissä keskimäärin yksi viikkotunti luokkaa kohti.

OPPILASHUOLTO

Koululla toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat kuraattori, rehtori, eritysopettajat, psykologi, terveydenhoitaja ja luokanopettaja, jonka oppilaasta on kysymys sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

KOULUKIINTEISTÖ

Jokainen Metsäkylän koululla työskentelevä on vastuussa koulun kunnon säilymisestä. Tuottamuksellinen vahingoittaminen on korvattava.

OMA IRTAIN OMAISUUS

Jokainen on vastuussa omasta henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Toisen oppilaan tai aikuisen omaisuuteen ei ole lupa kajota. Jos vaatteissa, kengissä yms. on oppilaan nimi ja luokka, niiden sekaantumiselta vältytään. Miettikää keino, jolla avaimet pysyvät tallessa.

TOIVOMUKSIA

1. Riittävä yöuni edesauttaa onnistunutta koulupäivää.
2. Oppilailla tulee olla iltaisin selkeät kotiintuloajat (riittävän varhain).
3. Oppilas tarvitsee myös päivittäin arkista perheen yhdessäoloa.
4. Koulutehtävien tekeminen kuuluu jokaiselle oppilaalle. Kiinnittäkää huomiota myös niiden siisteyteen ja huolelliseen suorittamiseen sekä käyttäkää niihin riittävästi aikaa.
5. Parhaan koulutuloksen takaa vanhempien kiinnostus lapsen koulunkäyntiin. Sitä hän toivoo ja odottaa.
6. Sopivasta lähtöajasta kouluun on syytä päättää yhdessä lapsen kanssa.
7. Pienet tärkeät sanat: kiitos, anteeksi, ole hyvä, hyvää huomenta, näkemiin, hyvää päivää ym. kunniaan.
8. Pukeudutaan säätilan mukaan. Päähine, kaulahuivi, käsineet, sopivat jalkineet tai sadetakki puuttuvat valitettavan usein. Pyöräillessä käytetään pyöräilykypärää!
9. Lasta on hyvä totuttaa maistelemaan ja syömään erilaisia ruokia sekä käyttämään ruokailuvälineitä.
10. Jos lapsellanne on kännykkä, se on koulupäivän ajan "näkymättömissä".
11. Autopaikoille ei oppilailla ole mitään asiaa. Polkupyörät jätetään telineisiin.

ARVIOINTI

Painopistealueena on hyvien tapojen oppiminen ja arviointi. Vanhempainvarteissa käydään vähintään kerran lukuvuodessa arviointikeskusteluja. Arviointia tapahtuu koko ajan perinteisten kokeiden ja tuntiosaamisen muodossa. Oppilaiden itsearviointia kehitetään jatkuvasti.
Ruokailu, välituntikäyttäytyminen ja siirtymät sekä talon sisällä että ulkopuolella ovat arjen arvokasta hallintaa.

Metsäkylän Yhtenäiskoulun välituntisäännöt
Koulun järjestyssääntöjen sääntö 4. luo perustan välituntisäännöille. Sen lisäksi jokaisen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

Etupiha
Vietän välituntia etupihan asfaltoidulla alueella (mutta ei parkkipaikalla), leikkitelineillä ja kentällä.
Skeittaan lähinnä parkkipaikkaa olevalla asfaltoidulla alueella.
Pelaan palloilupelejä kentällä.
Käytän leikkitelineitä muut huomioiden.
Keinun yksin (voltit, hypyt, ym. ovat kiellettyjä).
Etupihalla on vähintään kolme (3) valvojaa yksi jokaista aluetta kohden. Neljäs valvoja on D-osan päädyssä. 

Sisäpiha
Vietän aikaa koko sisäpihalla lukuun ottamatta päiväkodin ja lähinaapureiden aitojen viereistä rinnealuetta.
Pelaan palloilupelejä koripalloalueella ja jalkapallohäkissä.
Käytän aidatun alueen leikkitelineitä muut huomioiden (kaksi kerrallaan).
Sisäpihalla on vähintään 3 valvojaa, joista yksi on C-päädyssä ja muut eri puolilla sisäpihaa.

Sivupiha
Käytän leikkitelineitä ja keinuja muut huomioiden
Keinun yksin (voltit, hypyt, ym. ovat kiellettyjä).
Sivupihalla on vähintään yksi valvoja. 
Kaukalo ja jääalua
Käytän talvella kentän kaukaloa pelaamiseen. Käytän kypärää, mailaa ja palloa.
Luistelen kaukalon viereisellä jäällä. Käytän kypärää, mutta EN mailaa ja kiekkoa/palloa. En mene sivujäälle kengillä.
Poistun jääalueelta kenttätyöntekijöiden saapuessa.
Poistun kentältä lumilingon saapuessa. 

Mäenlasku
Lasken liukumäkeä istuen, polvillaan, kyykyssä ja kasvot menosuuntaan. EN laske seisten, junaa tehden, pää edellä tai pulkalla.
Siirryn mäen alta sivuun seuraavien laskijoiden tieltä. 

Talvella 
EN heitä lumipalloja.
EN leiki vuorenvalloitusta tai muita tönimisleikkejä. 
Tunneleiden kaivaminen ja niissä leikkiminen on kielletty.

Välineiden ym. säilytys
Pyörät säilytetään pyörätelineissä.
Sukset ja pulkat säilytetään ulkona koulun seinustalla.
Luistimet ja mailat säilytetään naulakossa tai luokassa.
Skeittilaudat ja scootit säilytetään ulkona koulun seinustalla. 

Muuta muistettavaa
Välituntivalvojien ohjeita tulee noudattaa
En tee vaarallisia temppuja. Oppilaiden heitteleminen tai nosteleminen on kielletty.
Volttien tai muiden temppujen tekeminen ilman asianmukaisia suojamattoja ja valvontaa ovat kiellettyjä.
Autojen, mopojen ja polkupyörien parkkipaikalle ei mennä välituntisin.
Alakoulun oppilaat eivät käytä puhelinta välitunnilla. 

Sisävälitunti
Sisävälitunnit sovitaan lukuvuosittain. Pääsääntöisesti yläkoulun oppilaat saavat olla sisällä iltapäivän välitunnin. Sallittua välituntialuetta ovat B-osa, kirjasto ja C- ja D-osien ensimmäiset kerrokset.
Sisävälitunnilla on 3-4 valvojaa, joista kaksi on B-C-rakennusten käytävillä ja kaksi A-D-rakennusten käytävillä. 
Salivälitunti
Salivälitunnit sovitaan lukuvuosittain.
Salivälitunnilla on nimetty valvoja. 
Juoma-automaatti
Juoma-automaatti on tarkoitettu vain yläkoululaisten käyttöön.

Säännöt oppilaiden omien päätelaitteiden käyttöön Metsäkylän Yhtenäiskoulussa 

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään monipuolisesti opetuksessa. Oppilaita tulee opettaa vastuulliseen ja tavoitteelliseen TVT:n käyttöön. Opettaja valitsee tilannekohtaisesti käytettävät menetelmät ja työtavat ja voi tapauskohtaisesti kieltää oppilaita käyttämästä omia laitteita. 

1. Oppilas sitoutuu käyttämään omia nettiyhteyttä käyttäviä laitteitaan kouluajalla koulun ohjeiden mukaisesti. Tuomalla laitteen kouluun oppilas sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

2. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Koululla on langaton vierailijaverkko, jota on mahdollista käyttää.

3. Kaupunki ei ole korvausvelvollinen oppilaiden omaisuutta kohdanneista vahingoista, eikä koulu siten esim. korvaa koulupäivän aikana rikkoontunutta tai kadonnutta matkapuhelinta. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta.

4. Oppituntien ulkopuolinen matkapuhelinten ja muiden päätelaitteiden käyttö on kielletty. Yläkoulun oppilaat saavat käyttää laitteita pitkillä välitunneilla.

5. Kuvaaminen tai äänittäminen on sallittu vain opettajan tai kuvattavan kohteen luvalla.

6. Ruokailussa mobiililaitteiden käyttö on kielletty.

7. Omien laitteiden käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti opettajan kanssa.

8. Oppilas sitoutuu toimimaan vastuullisesti ja nettietiketin mukaisesti käyttäessään laitteita.

9. Opettajilta tai rehtorilta voi tulla erillisiä tarkentavia ohjeita mobiililaitteiden käytöstä.

10. Jos oppilas rikkoo mobiililaitteista annettuja sääntöjä, voidaan häntä rangaista kuten muistakin järjestyssääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta. 

Säännöt on päivitetty toukokuussa 2016.

Päivitetty: 1.7.2021