Hyppää sisältöön

Oppilaan tuki

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilaille, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisessa. Oppilaan yksilölliset tarpeet erityisopetukselle voivat liittyä myös motoriikkaan, hahmottamiseen, aistitoimintoihin, oman toiminnan ohjaukseen ja oppimisen taitoihin.

Laaja-alainen erityisopetus on luonteeltaan sekä oppimisen haasteita ennaltaehkäisevää että niitä korjaavaa. Pysyvämmissä oppilasryhmissä on tavoitteena pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla lieventää tai poistaa laajempia oppimisen esteitä äidinkielessä ja matematiikassa. Vaihtuvien oppilasryhmien lyhytkursseilla keskitytään yksittäisempien puutteellisten osatoimintojen hallintaan, kuten esimerkiksi lukusujuvuuteen, äänteen keston kuulemiseen, tavuttamiseen tai vaikkapa kirjoittamisen hienomotoriikkaan.

Visuaalisten hahmotusvaikeuksien kuntouttamiseen käytetään VENNY-menetelmää. Erityisopettaja voi antaa tarvittaessa oppilaalle myös kotona suoritettavia kotiohjelmia jonkin taidon harjoittelun tehostamiseksi.

Laaja-alaiseen erityisopetukseen oppilaat valitaan yhteistyössä luokanopettajan kanssa sekä seulojen tuloksia hyödyntäen. Osa-aikaista erityisopetusta oppilas voi saada kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa.

Hyödyllisiä sivustoja oppimisen tueksi:
OMIS-oppaat oppilaalle ja vanhemmille, lukemisen haasteet ja matematiikan solmut
VENNY-menetelmä
Papunet

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa. Oppilaiden vaikeudet voivat liittyä myös tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen, motoriikkaan, hahmottamiseen, aistitoimintoihin, oman toiminnan ohjaukseen, oppimisen taitoihin tai käyttäytymiseen.

Laaja-alainen erityisopetus toteutetaan eri tavoin joustavasti ryhmitellen tarpeen mukaan tai yksilöopetuksena. Ryhmäkokoonpano voi vaihdella tuntikohtaisesti. Painotamme äidinkielen, matematiikan sekä tarvittaessa englannin ja ruotsin oppimista. Erityisopettaja toimii myös samanaikaisopettajana luokanopettajan kanssa.

Laaja-alaiseen erityisopetukseen oppilaat valitaan yhteistyössä luokanopettajan kanssa sekä seulojen tuloksia hyödyntäen. Osa-aikaista erityisopetusta oppilas voi saada kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa. Tuen kesto voi olla lyhytkestoinen jakso tai pidempi, koko lukuvuoden jatkuva säännöllinen tuki.

Laaja-alaista erityisopetusta yläkoulussa annetaan oppilaille, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa. Oppilaiden vaikeudet voivat liittyä myös tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen, motoriikkaan, hahmottamiseen, aistitoimintoihin, oman toiminnan ohjaukseen, oppimisen taitoihin tai käyttäytymiseen.

Laaja-alaista erityisopetusta toteutetaan eri tavoin. Pääpainopisteenä on saada tuki yleisopetuksen ryhmässä, jolloin erityisopettaja on samanaikaisopettajana yhdessä aineenopettajan kanssa. Lisäksi toimitaan joustavasti ryhmitellen tarpeen mukaan tai yksilöopetuksena. Ryhmäkokoonpano voi vaihdella tuntikohtaisesti. Painotamme käytöksen haasteisiin puuttumista sekä äidinkielen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimista.

Laaja-alaiseen erityisopetukseen oppilaat valitaan yhteistyössä aineenopettajan kanssa sekä seulojen tuloksia hyödyntäen. Osa-aikaista erityisopetusta oppilas voi saada kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa. Tuen kesto voi olla lyhytkestoinen jakso tai pidempi, koko lukuvuoden jatkuva säännöllinen tuki. Opetuksen järjestämistä muokataan olemassa olevien resurssien puitteissa tarpeen mukaan ja mahdollisimman joustavasti.

Metsäkylän Yhtenäiskoulussa puheopetusta annetaan resurssien mukaan ja pääasiassa R-harjoitteluun alkuopetuksen aikana. Erityisopettaja kutsuu lapsen huoltajineen puheopetuskonsultaatiokäynnille, jossa annetaan kotiohjeet puuttuvan äänteen harjoittelua varten. Huoltajat voivat myös tarvittaessa itse ottaa yhteyttä halukkuudesta konsultaatioon, erityisesti jos kyseessä on ylempien luokka-asteiden oppilas. Puheopetuksen ohjauskäynnillä selvitetään lapsen suun alueen motoriikkaa ja artikulaatiota sekä käydään läpi kotiharjoitusohjelma jatkotyöskentelyä varten.

Artikulaation harjoittelu tapahtuu annettujen ohjeiden mukaisesti ja kotien vastuulla, jotta tuloksia syntyy. Lapsi oppii puuttuvan äänteen, kun hän on motivoitunut ja harjoittelu on säännöllistä. Jos intoa ei ole tai harjoittelu on satunnaista, ei suun alueen motoriikka ja artikulaatio kehity sekä mahdollisesti jo orastava taito vakiinnu.

Puhekonsultaatioasioissa voi ottaa yhteyttä erityisopettajiin puhelimitse tai Wilman kautta, jolloin sovitaan sopiva aika tapaamiselle.

Puheopetuksen linkkejä:
Suujumppa

Päivitetty: 19.6.2023