Hyppää sisältöön

Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaaja

Susanna Ritamäki

p.040 1334828

susanna.ritamaki(at)ylojarvi.fi

Metsäkylän Yhtenäiskoulu

Metsäkyläntie 32

39160 Julkujärvi

Koko vuoden

 • koti-koulu-yhteistyö
 • seutukunnalliset ja kaupunkitason yhteiset kokoukset
 • ohjausverkostotapaamiset, konsultointi ja oppilashuoltotyö
 • koulutukset ja työelämä- ja koulutustiedon päivitys
 • toisen asteen koulutuksen yhteistyö
 • kolmannen sektorin yhteistyö
 • työelämäyhteistyö

elokuu

 • lukuvuoden työn suunnittelu
 • 7.luokkien ryhmäyttäminen
 • kevään yhteishaussa sijoittuneiden oppilaiden tilastointi

syyskuu

 • koko koulun yhteinen vanhempainilta
 • 9. luokkien ohjauskeskustelut

lokakuu

 • 9. luokkien toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen, oppilaitosvierailut ja koulutuskokeilut
 • 9. luokkien ohjauskeskustelut
 • 9. luokkien TET-viikot

marraskuu

 • 9.luokkien toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen ja oppilaitosvierailut
 • Jatko-opintoilta 9. luokkien huoltajille
 • 9. luokkien ohjauskeskustelut
 • ValinnaisaineMESSUT 7. luokille
 • 7.luokkien koulun sisäinen TET

joulukuu

 • 7. luokkien valinnaisaineiden valinta
 • Yhteishaun demo 9. luokilla
 • 9. luokkien ohjauskeskustelut

tammikuu

 • Yhteishakutiedote 9.-luokkalaisten huoltajille
 • 8. luokilla valinnaisaineiden esittely ja valinta

helmikuu

 • 9.luokkalaisten yhteishakusuunnitelmien palautus
 • 9. luokkien yrityskylävierailut
 • Yhteishaku alkaa viikolla 8

maaliskuu

 • 9. luokkien yhteishaku jatkuu viikolle 12

huhtikuu

 • 8. luokan TET-viikot
 • 8.luokkien ohjauskeskustelu alkavat

toukokuu

 • 8. luokkien ohjauskeskustelut
 • Kasipäivä 8.-luokkalaisille

kesäkuu

 • Yhteishakutulokset
 • opiskelupaikatta jääneiden oppilaiden ohjaus
 • 7.-luokka: koulun sisäinen TET syyslukukaudella
 • 8.-luokka: omavalintainen TET-paikka kevätlukukaudella
 • 9.-luokka: omavalintainen TET-paikka syyslukukaudella

Yhdeksäsluokkalaisten yhteishaku on 22.2.-22.3.2022.

Päivitetty: 14.10.2021