Hyppää sisältöön

Oppilaiden hyvinvointi

KOULUTERVEYDENHOITAJIEN VASTAANOTTO

6-vuotiaat - 4.lk
Terveydenhoitaja Hanna Metsä-Mattila 050 390 4647
puhelinaika ma-pe klo 11-12
hanna.metsa-mattila(at)ylojarvi.fi

Luokat 5 - 9
Terveydenhoitaja Sanna Heinola 044 486 0600
puhelinaika ma-pe klo 11-12
sanna.heinola(at)ylojarvi.fi

Avovastaanottoaika oppilaille on arkisin klo 11-12. Terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa Wilman kautta, puhelinajalla tai sähköpostilla.

Kouluterveydenhuolto tarkoittaa mm. kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin suorittamia terveystarkastuksia, kontrollikäyntejä, terveyskasvatustunteja ja oppilaskohtaisia neuvotteluja. Kouluterveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tehdään peruskoulun oppilaille joka vuosi. Laaja terveystarkastus, johon sisältyy myös koululääkärin tarkastus, tehdään 1., 5. ja 7.-8. luokalla.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhreiksi joutuneiden ensiapu ja hoito. Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä. Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia.

Millaisissa asioissa kouluterveydenhoitajalle?

 • oppilaat kutsutaan vuosittain terveystarkastukseen
 • kun on ravitsemukseen, syömiseen, lepoon, uneen ja liikuntaan liittyviä kysymyksiä tai huolta
 • kun oppilas haluaa keskustella kasvamisesta, murrosiästä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta tai ehkäisystä
 • kun herää kysymyksiä tai huolta päihteiden käyttöön liittyen
 • kun stressi, masennusoireet tai jaksaminen huolestuttavat
 • kun oppilas kaipaa opastusta terveyspalvelujen käytöstä
 • muissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Mikäli ongelma ei ratkea terveydenhoitajan luona, on mahdollisuus saada lähete eteenpäin.

Kouluterveydenhuollossa jatketaan perus- ja tehosterokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Millaisissa asioissa koululääkärille?

 • laaja terveystarkastus kaikille oppilaille 1.-, 5.- ja 8.-luokilla

Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Millaisissa asioissa terveysasemalle?

 • äkilliset sairaudet (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • pitkäaikaissairauksien selvittely ja seuranta
 • vapaa-ajan tapaturmat ja tapaturmien jatkohoito
 • liikuntaharrastuksiin liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön oireet

Selvityksen saaminen lasten sairaudesta työnantajaa varten

Kun alle 10-vuotias (kuntatyöntekijän kohdalla alle 12-vuotias) lapsesi sairastuu äkillisesti, huoltaja voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi.

Jos tarvitset hoitolomaselvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, voi terveydenhoitaja kirjoittaa selvityksen 1-3 päiväksi. Ilmoitus sairastumisesta terveydenhoitajalle tulee tehdä puhelimitse heti ensimmäisenä sairastumispäivänä tai ilta-aikaan sairastuessa heti sen jälkeisenä päivänä. Mikäli terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, hoidon tarpeen arvion tekevät oman piirin sairaanhoitajat terveysasemalla tai jos lapsi sairastuu viikonloppuna ensiavun sairaanhoitajat.

Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta wilmaviestien, sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella, eikä takautuvasti.

AJANVARAUS
Keskitetty ajanvaraus ma-to klo 9-15, pe klo 9-14 p. 03-5652 8111 Ajanvaraus särkypäivystykseen ma-pe klo 8-9 p. 03-5652 8111. Särkypäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystyskeskus Acutassa, Teiskontie 35, Tampere. Ajanvaraus klo 8-12, p. 03-565 70115.

Web-asiointipalvelu: aikojen tarkistaminen, siirto, peruminen. EI oikominen eikä kirurginen. https://www.hitportal.fi/hitportal/ylojarvi

Sähköisen asiointipalvelun avulla voit tarkistaa, siirtää tai peruuttaa suun terveydenhuoltoon varatun ajan. Huom. Uuden ajan varaaminen ei ole vielä mahdollista palvelun kautta. Sähköistä asiointipalvelua voi käyttää asiakas, jonka puhelinnumero on rekisteröity suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.

7 -vuotiaille, 5.luokkalaisille ja 8.luokkalaisille lähetetään aika hammashoitoon.

Kaikki hammashoitoajat lähetetään koteihin luokkalistojen perusteella. Pidemmältä hammashoitoon tulevat taksikyydeillä. Taksilla kulkevien nimet ilmoitetaan sähköpostilla kouluille tiedoksi.

Oikomishoidon käynteihin kyydin järjestämisestä ja kustannuksista vastaavat vanhemmat.

Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsi muistaa mennä hammaslääkärille sovittuna aikana. Lapsen sairastuessa peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi hammashoitolaan. Peruuttamatta jääneestä varatusta hoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. Mikäli peruutus on tehty viimeistään edellisenä päivänä tai sairastapauksessa samana aamuna, maksua ei peritä.

Sisältöä päivitetään.

Koulupsykologi Tiia Parttimaa, p. 040 133 4532

Koulukuraattori Mikko Salmela, p. 050 535 4284

Psyykkari Johanna Lampi, p. 041 730 5901

Kouluyhteisöohjaaja on nuoria varten

Metsäkylän Yhtenäiskoululla on aloittanut kokoaikainen nuorisopalvelujen työntekijä, kouluyhteisöohjaaja tammikuussa 2021. Kouluyhteisöohjaaja eli koppari toimii koululla nuorisotyön, kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisena ja myös opetushenkilöstön jäsenenä. Koppari tukee oppilaita koulun arjessa. Hänen tehtävänsä on vahvistaa oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta, kouluun kuulumisen tunnetta ja yhteisöllisyyttä oppilaiden välillä, edistää myönteistä koulukulttuuria koulun arjessa. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä kouluyhteisön ongelmia, kuten kiusaamista, syrjäytymistä ja koulupudokkuutta, ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa.

Kouluyhteisöohjaajalla on koulussa oma tila, jonne nuoret voivat tulla tapamaan kopparia ja viettämään välitunteja esimerkiksi lautapelien, pleikkarin tai kahvinkeiton merkeissä. Kopparilla on aikaa kuunnella nuorten iloja ja murheita. Juttelemaan voi tulla asiasta kuin asiasta, liittyi se sitten kouluun, kavereihin tai vapaa-aikaan. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Tarpeen mukaan koppari voi ohjata nuorta tarvittavien palvelujen äärelle.

Kouluyhteisöohjaaja järjestää oppilaille erilaista matalan kynnyksen toimintaa, kuten välitunti- ja kerhotoimintaa, teemallisia oppitunteja, tapahtumia ja kilpailuja. Kopparin tehtävä on myös innostaa nuoria osallistumaan oman kouluympäristönsä kehittämiseen. Koppari toimii myös tukioppilaiden ohjaajana ja yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä sekä linkkinä koulun ja nuorisopalvelujen välillä. Kopparin kohderyhmänä ovat erityisesti 5.-9.-luokkalaiset.

Kopparille voi tulla juttelemaan kasvotusten, ja yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse, sähköpostilla, Wilmassa, Whatsappilla tai Instagramissa. Koppari on koululla joka päivä ja työskentelee nuorisotilan päädyssä (D108).

Lisää tietoa kouluyhteisöohjaajan roolista Ylöjärven kaupungin Hyvinvoinnin talkoot -blogissa. https://hyvinvoinnintalkoot.blogspot.com/2021/04/kouluyhteisoohjaajat-oppilaiden-tukena.html

Kouluyhteisöohjaaja Jenni Niemi
041 730 8443
jenni.niemi(at)ylojarvi.fi
IG: kouluyhteisoohjaaja_metsakyla

Päivitetty: 8.10.2021