Hyppää sisältöön

Oppilaiden hyvinvointi

KOULUTERVEYDENHOITAJIEN VASTAANOTTO

6-vuotiaat - 4.lk
Terveydenhoitaja Hanna Metsä-Mattila 050 390 4647
puhelinaika ma-pe klo 11-12
hanna.metsa-mattila(at)pirha.fi

Luokat 5 - 9
Terveydenhoitaja Jenna Kopare 044 486 0600
puhelinaika ma-pe klo 11-12
jenna.kopare(at)pirha.fi

Terveydenhoitajien avovastaanotto ma-to klo 11-12. Terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa Wilman kautta, puhelinajalla tai sähköpostilla.

Kouluterveydenhuolto tarkoittaa mm. kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin suorittamia terveystarkastuksia, kontrollikäyntejä, terveyskasvatustunteja ja oppilaskohtaisia neuvotteluja. Kouluterveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tehdään peruskoulun oppilaille joka vuosi. Laaja terveystarkastus, johon sisältyy myös koululääkärin tarkastus, tehdään 1., 5. ja 7.-8. luokalla.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhreiksi joutuneiden ensiapu ja hoito. Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä. Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia.

Millaisissa asioissa kouluterveydenhoitajalle?

 • oppilaat kutsutaan vuosittain terveystarkastukseen
 • kun on ravitsemukseen, syömiseen, lepoon, uneen ja liikuntaan liittyviä kysymyksiä tai huolta
 • kun oppilas haluaa keskustella kasvamisesta, murrosiästä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta tai ehkäisystä
 • kun herää kysymyksiä tai huolta päihteiden käyttöön liittyen
 • kun stressi, masennusoireet tai jaksaminen huolestuttavat
 • kun oppilas kaipaa opastusta terveyspalvelujen käytöstä
 • muissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Mikäli ongelma ei ratkea terveydenhoitajan luona, on mahdollisuus saada lähete eteenpäin.

Kouluterveydenhuollossa jatketaan perus- ja tehosterokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Millaisissa asioissa koululääkärille?

 • laaja terveystarkastus kaikille oppilaille 1.-, 5.- ja 8.-luokilla

Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Millaisissa asioissa terveysasemalle?

 • äkilliset sairaudet (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • pitkäaikaissairauksien selvittely ja seuranta
 • vapaa-ajan tapaturmat ja tapaturmien jatkohoito
 • liikuntaharrastuksiin liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön oireet

Selvityksen saaminen lasten sairaudesta työnantajaa varten

Kun alle 10-vuotias (kuntatyöntekijän kohdalla alle 12-vuotias) lapsesi sairastuu äkillisesti, huoltaja voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi.

Jos tarvitset hoitolomaselvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, voi terveydenhoitaja kirjoittaa selvityksen 1-3 päiväksi. Ilmoitus sairastumisesta terveydenhoitajalle tulee tehdä puhelimitse heti ensimmäisenä sairastumispäivänä tai ilta-aikaan sairastuessa heti sen jälkeisenä päivänä. Mikäli terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, hoidon tarpeen arvion tekevät oman piirin sairaanhoitajat terveysasemalla tai jos lapsi sairastuu viikonloppuna ensiavun sairaanhoitajat.

Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta wilmaviestien, sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella, eikä takautuvasti.

Linkki Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuille: Koululaisten suun terveydenhuolto

Sisältöä päivitetään.

Koulukuraattori Mikko Salmela, p. 050 535 4284

Koulukuraattori auttaa oppilaita perhe- ja kaverisuhteiden, käyttäytymisen, tunne-elämän ja koulunkäynnin haas-teissa. Kuraattori tukee myös elämänmuutos- ja kriisitilanteissa sekä kiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Tavallisia tukikäyntien aiheita ovat koulumotivaatio, poissaolot, kaverisuhdeongelmat, tunteidensäätely, huoli mie-lialasta ja muutokset elämäntilanteessa. Kuraattorin tehtäviä ovat mm. kokonaistilanteen kartoitus, tuen tarpeen arviointi yhdessä perheen kanssa, palveluohjaus ja palveluiden koordinointi. Käynneillä arvioidaan oppilaiden koko-naistilannetta ja pyritään löytämään oppilaiden vahvuuksia ja voimavaroja ja ratkaisemaan ongelmia yhteistyössä oppilaiden kanssa, tarvittaessa myös lähiverkostoa mukaan ottaen.

Psyykkari Johanna Lampi, p. 041 730 5901

Kouluyhteisöohjaaja on nuoria varten

Metsäkylän yhtenäiskoululla on aloittanut kokoaikainen nuorisopalvelujen työntekijä, kouluyhteisöohjaaja tammikuussa 2021. Kouluyhteisöohjaaja eli koppari toimii koululla nuorisotyön, kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisena sekä opetushenkilöstön ja yhteisöllisen oppilashuollon jäsenenä. Koppari tukee oppilaita koulun arjessa sekä kuuntelee kuulumisia, iloja ja murheita. Hän luo kouluun positiivista ilmapiiriä ja koulukulttuuria sekä vahvistaa oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta, kouluun kuulumisen tunnetta ja yhteisöllisyyttä oppilaiden välillä. Hän myös ennaltaehkäisee kouluyhteisön ongelmia, kuten kiusaamista, syrjäytymistä ja koulupudokkuutta.

Kouluyhteisöohjaajalla on koulussa oma tila, jonne nuoret voivat tulla tapamaan kopparia ja viettämään välitunteja esimerkiksi lautapelien, pleikkarin tai kahvinkeiton merkeissä. Kopparilla on aikaa kuunnella nuorten iloja ja murheita. Juttelemaan voi tulla asiasta kuin asiasta, liittyi se sitten kouluun, kavereihin tai vapaa-aikaan. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Tarpeen mukaan koppari voi ohjata nuorta tarvittavien palvelujen äärelle.

Kouluyhteisöohjaaja järjestää oppilaille erilaista matalan kynnyksen toimintaa, kuten välitunti- ja kerhotoimintaa, teemallisia oppitunteja, tapahtumia ja kilpailuja. Koppari innostaa nuoria osallistumaan oman kouluympäristönsä kehittämiseen. Koppari toimii tukioppilaiden ohjaajana ja yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä sekä linkkinä koulun ja nuorisopalvelujen välillä. Kopparin kohderyhmänä ovat erityisesti 5.-9.-luokkalaiset.

Kopparille voi tulla juttelemaan kasvotusten tai ottaa yhteyttä myös puhelimitse, sähköpostilla, Wilmassa, Whatsappilla tai Instagramissa. Koppari on koululla joka päivä ja työskentelee nuorisotilan päädyssä (D108). Koppari työskentelee satunnaisesti myös ilta-aikaan koulun yhteydessä olevalla nuorisotilalla (Metzis).

Kouluyhteisöohjaajan työ on osa Tampereen kaupunkiseudun Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointia, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kehittämistoimintaa. Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on parantaa koulujen yhteisöllisyyttä ja oppilaiden kouluun kiinnittymistä ja sitä kautta ennaltaehkäistä koulupoissaoloja. Seudullista pilotointia koordinoi Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palvelu Osake.

Lue lisää kouluyhteisöohjaajan roolista Ylöjärven kaupungin Hyvinvoinnin talkoot -blogista.

Kouluyhteisöohjaaja Jenni Niemi
041 730 8443
jenni.niemi(at)ylojarvi.fi
IG: @kouluyhteisoohjaaja_metsakyla

Koulukoira Mimmi
Kopparilla on työparina koulussa 1-2 päivänä viikossa koulukoira Mimmi, jonka kanssa noudatetaan Opetushallituksen koira-avusteisen toiminnan ohjeistusta. Jennillä ja Mimmillä on suoritettuna Koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutus ja soveltuvuustestaus sekä pitkä kokemus erilaisten asiakasryhmien kanssa toimimisesta. Mimmi on 12-vuotias kääpiövillakoira.

Mimmiin voi tutustua Instagramissa @koulukoiramimmipuudeli. 

Päivitetty: 27.8.2023