Hyppää sisältöön

Mikkolantien alue

Ylöjärven kaupunki on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen Soppeenmäen asemakaava-alueeseen kuuluvan Mikkolantien alueella ja sen lähiympäristössä. Hankkeessa tarkastellaan kaupunkikuvan kehittämistä sekä liikenteen ja maankäytön mahdollisuuksia raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman ja ydinkeskustan osayleiskaavan pohjalta. Suunniteltu raitiotien reitti ei mahdu nykyisille katualueille, mikä tuo painetta kortteli- ja katualueiden maankäytön muuttamiseksi. Suunnitelma tulee toimimaan jatkosuunnittelun tausta-aineistona (asemakaavoitus ja hankesuunnittelu).

Alueen maanomistajille tiedotetaan hankkeesta kirjeitse, ja heillä on mahdollisuus kertoa tavoitteistaan 6.8.2023 mennessä.

Hankkeen tavoiteaikataulu

Yleissuunnitelman luonnokset asetetaan nähtäville joulukuussa 2023, jolloin asiasta tiedotetaan kiinteistönomistajille, ja suunnitelmasta on mahdollista antaa palautetta. Yleissuunnitelman valmistuminen on ajoitettu kevääseen 2024. Yleissuunnitelman pohjalta käynnistetään myöhemmin tarvittavat asemakaavamuutokset.

Raitiotien suunnitelmakartat (pdf)

Kaupunkikuvan ideasuunnittelualue (punainen rajaus), liikenteen yleissuunnitelma-alue (sininen rajaus)

Yhteydenotot

kaavoitus@ylojarvi.fi

projektipäällikkö Stiina Vilenius, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Päivitetty: 23.8.2023