Hyppää sisältöön

Murtomäentien ja Erkontien peruskorjaus käynnistyy, työt kestävät syksyyn 2022 asti

5.11.2021 13:15
Kategoria: Asuminen ja ympäristö
Työmaa-aitaa ja tietyömerkki

Soppeenmäessä sijaitsevan Murtomäentien ja Erkontien peruskorjaustyöt käynnistyvät 8.11.2021 alkavalla viikolla (vk 45) ja työt toteutetaan joulukuun 2021 – syksyn 2022 välisenä aikana. Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan Murtomäentie ja toisessa vaiheessa Erkontie.

Murtomäentielle asetetaan hyväksytyn katusuunnitelman mukainen aluepysäköintikielto heti työmaan alkaessa.

Murtomäentien peruskorjauksen yhteydessä koko tiealueen ja olemassa olevan tien yläosan rakenteet uusitaan. Nykyinen tien pohjoisreunassa oleva kevyen liikenteen väylä poistetaan ja tien eteläreunaan rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä. Tiealueen liikennetilaa selkeytetään ja osin kavennetaan nykyisestä rajaamalla katutila reunakivetyksellä molemmin puolin ajorataa. Lisäksi korjaustöiden yhteydessä uusitaan ja laajennetaan alueen liikenneväylien hulevesiverkostoa sekä uusitaan katuvalaistus.

Erkontien peruskorjauksen yhteydessä tien ja kevyen liikenteen väylän yläosan rakenteet uusitaan ja kevyen liikenteen väylä jatketaan Murtomäentien liittymän pohjoispuolelta Mastontielle asti. Lisäksi Erkontien ja Mastontien liittymäalueen liikennöintiä ja ajolinjoja selkeytetään asentamalla reunakiveykset. Myös Erkontien katuvalaistus uusitaan.

Kulku kiinteistöjen pihoihin autolla estyy hetkittäin töiden etenemisen mukaan.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.