Hyppää sisältöön

Opetus ja koulun arki

Työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2023-2024

Syyslukukausi ke 9.8 -  pe 22.12.2023

Syysloma (vko 42) ma 16.10 - pe 22.10.2023

Joululoma la 23.12.2023 - su 7.1.2024

Kevätlukukausi ma 8.1 - la 1.6.2024

Talviloma (vko 9) ma 26.2.- su 3.3.2024

Pääsiäisloma to 28.3 - ma 1.4.2024

Helatorstai 9.5.2024

Käsittelemme ja pohdimme luokissa ja päivänavauksissa järjestyssääntöjen merkitystä. Lukekaa ne myös kotona lastenne kanssa.

1 § Tule kouluun ajoissa sopivasti pukeutuneena tarvittavat kirjat ja muut välineet mukanasi.

2 § Osallistu tunneilla opiskeluun keskittyneesti ketään häiritsemättä.

3 § Liiku sisätiloissa rauhallisesti. Odota vuoroasi, älä etuile.

4 § Mene välitunnille viivyttelemättä. Älä kiusaa ketään.

5 § Koulupäivän aikana et saa luvatta poistua koulun alueelta.

6 § Noudata hyviä pöytätapoja.

7 § Pidä järjestyksessä tavarasi pulpetissa ja vaatteesi naulakossa.

8 § Pidä huolta yhteisestä omaisuudesta. Älä koske toisten omaisuuteen luvatta.

Vahingonkorvaus oppilaan aiheuttamasta vahingosta

Mutalan koulun oppilas voi joutua korvaamaan koululle, sen henkilökuntaan kuuluvalle tai toiselle oppilaalle aiheuttamansa vahingon. Vahingon korvaamiseen sovelletaan vahingonkorvauslakia. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää, että oppilas on aiheuttanut vahingon tahallaan tai huolimattomuuttaan.

Vahingonkorvausvastuulla ei ole alaikärajaa. Jos vahingon on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, hän on velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

Jos oppilas on aiheuttanut vahingon toiselle oppilaalle, huoltajat voivat sopia keskenään vahingonkorvauksesta. Koulu ei voi päättää vahingonkorvaamisesta. Tarvittaessa korvausta voidaan hakea tuomioistuimesta.

 

9 § Kuuntele ja noudata koulun henkilökunnan ohjeita.

10 § Ole ystävällinen ja kohtelias kaikille

Maksuton koulukuljetus:

  • Kuuluu koulumatkan pituuden perusteella 1- 2.luokkalaisille, jos koulumatka on yli 3 kilometriä.
  • Kuuluu koulumatkan pituuden perusteella 3-6. luokkalaisille, jos koulumatka on yli 5 kilometriä.

Maksuton koulukuljetus myönnetään myös lääkärin, psykologin tai kouluteiden turvallisuutta pohtivan työryhmän lausunnon perusteella.

HUOM! Mikäli maksuton koulukuljetus on myönnetty muun kuin koulumatkan pituuden perusteella, sitä tulee hakea uudestaan lukuvuoden alkaessa.

Koulutaksi Jari Silvennoinen, 045 266 3347

koulukuljetusperiaatteet (pdf)

Erityisopetustunnilla tukea saavat oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia, toiminnanohjauksen pulmia, keskittymisvaikeuksia tms. Pääasiallisesti erityisopetusta annetaan äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen oppimisen tueksi.

Erityisopetusta toteutetaan enimmäkseen pienryhmäopetuksena. Lisäksi erityisopettaja toimii luokissa samanaikaisopettajana luokanopettajan kanssa. Oppilas voi saada tukea joko lyhyemmässä tai pidemmässä jaksossa.

Oppilaiden lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitoja seurataan lukuvuosittaisilla seuloilla. Seulat toimivat opettajien apuvälineinä suunnata tukea tarkoituksenmukaisella tavalla. Seulojen tuloksista tiedotetaan koteihin niissä tilanteissa, kun ne antavat aihetta lapsen tuen muutoksille. Seulojen tulokset eivät vaikuta oppilaan arviointiin.


Erityisopettajien yhteystiedot:

Tytti Honkkila 040 133 1559

Tiina Isosaari

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Päivitetty: 16.6.2023