Hyppää sisältöön

Neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa neuropsykologista kuntoutusta voidaan toteuttaa Kelan vaativana kuntoutuksena tai Ylöjärven lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluna.

Neuropsykologinen kuntoutus perustuu neuropsykologiseen kuntoutustarpeen arvioon, joka voidaan toteuttaa erikoissairaanhoidossa tai Ylöjärven terveyskeskuksen ostopalveluna.

Aikuiset

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on vähentää sairauden tai vamman aiheuttamien tiedonkäsittelyn, tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen muutoksista aiheutuvaa haittaa.

Lapset

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja parantaa lapsen toiminta- ja oppimiskykyä silloin, kun sairaus tai vamma vaikuttaa lapsen kykyyn oppia ja toimia iän edellyttämällä tavalla. Lasten neuropsykologisessa kuntoutuksessa tuetaan lapsen toiminta- ja oppimiskykyä, opetellaan uusia toimintatapoja ja pyritään tukemaan lapsen itsetuntoa sekä sosiaalisia suhteita. 

Miten hakeudun palveluun? 

Kuntoutuja ohjautuu neuropsykologiseen arvioon ja kuntoutukseen lääkärin tai muun hoitavan tahon suosituksen perusteella.

 

 

 

Päivitetty: 15.1.2021