Hyppää sisältöön

Nuohous

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan vuoden 2019 alussa. Muutoksessa pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.

Rakennuksen omistaja tai haltija saa nykyisin valita itse nuohoojan eikä hänen tarvitse käyttää valitun piirinuohoojan palvelua. Pelastuslaitos ei myöskään enää vahvista nuohouksesta perittävää maksua, vaan jokainen palveluntarjoaja hinnoittelee työnsä itse.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja piirinuohoojien välille solmitut piirinuohoussopimukset päättyivät 28.2.2019.

Lisätietoja muualla verkossa

Pirkanmaan pelastuslaitos

Päivitetty: 21.10.2020