Hyppää sisältöön

Nuorten intensiiviyksikkö NAVI

NAVI on uusi, elokuussa 2020 avattu nuorten avohoidon intensiiviyksikkö. NAVIssa hoidetaan 12-17-vuotiaita Ylöjärvellä asuvia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria.

NAVIin voidaan ohjata Nuorisotiimin oman lähetetiimin kautta. Lähettävän tahon ei tarvitse arvioida sitä, ohjautuuko nuori Nuorisotiimiin vai NAVIin. 

NAVIssa tarjotaan apua myös aineellisiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin, kuten päihdeongelmiin ja peliriippuvuuteen. Näihin palveluihin ei tarvita lähetettä, vaan perhe tai joku muu nuoren käytöksestä huolestunut aikuinen voi olla suoraan yhteydessä sairaanhoitaja Sami Rantaseen. 

NAVIn henkilöstöön kuuluu kolme sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijä, psykofyysinen fysioterapeutti, toimintaterapeutti, lastenpsykiatri ja psykologi. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. 

Milloin ohjaudutaan?

NAVIin ohjautuvilla nuorilla on tiiviin ja laaja-alaisen tuen tarvetta, esimerkiksi itsetuhoisuuden, eristäytymisen, koulua käymättömyyden tai voimakkaan sosiaalisen ahdistuneisuuden vuoksi. Tilanteen ollessa akuutti nuori voi ohjautua suoraan NAVIin ilman aiempaa Nuorisotiimin kontaktia. NAVIssa aloitetaan työskentely nuoren ja hänen perheensä kanssa noin 1-2 viikon sisällä ohjaamisen jälkeen. 

Mitä palvelut ovat?

NAVIssa nuorella voi olla saman viikon aikana useita käyntejä. Käynnit voivat sisältää yksilökäyntejä, perhekäyntejä, kotikäyntejä ja ryhmäkäyntejä. Hoitojaksot NAVIssa ovat intensiivisiä ja määräjaksoisia. Tavoitteena on pyrkiä muutaman kuukauden pituisiin hoitojaksoihin, joiden jälkeen nuori tavallisesti ohjautuu jatkokäynneille Nuorisotiimiin. Hoitojaksojen sisältö suunnitellaan nuoren ja perheen tarpeiden mukaisesti. 

Miten asiakkaaksi hakeudutaan?

NAVIin ohjaudutaan Nuorisotiimin lähetteellä kaikissa tapauksissa lukuunottamatta riippuvuusongelmia, joissa voi olla yhteydessä suoraan työntekijään.

Nuorisotiimin yhteydenottolomake (doc)

Katso myös:

Nuorten mielenterveystalo -sivusto

Toimipaikat

Nuorten intensiiviyksikkö NAVI
Nuorten intensiiviyksikkö NAVI
Mikkolantie 5, 33470 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Majaniemi Henna
Lastenpsykiatri
Paattimäki Harriet
Vastuuhoitaja
041 730 5509
Zeiler Siiri
Psykologi
050 437 1362 ma-pe klo 11.30-12
Laikola Riikka
Vs. sairaanhoitaja
041 730 5511
Rantanen Sami
Sairaanhoitaja
041 730 5508
Sipola Mira
Sosiaalityöntekijä
040 133 1584
Huotari Olga
Toimintaterapeutti
041 730 3801
Kyllönen Erja
Fysioterapeutti
041 730 5507
Päivitetty: 21.9.2021