Hyppää sisältöön

Nutturan tila

Nutturan tilan ranta-asemakaava laaditaan Ylöjärven kaupungin Näsijärven ranta-alueen tilalle Nuttura 980-407-1-19.Suunnittelualue sijaitsee n. 10 km:n päässä Ylöjärven keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 3,5 ha ja alueella on rantaviivaa n. 0,9 km. Suunnittelualueen itäosassa Nutturansaaressa sijaitsee lomarakennus talousrakennuksineen sekä saunarakennus. Muu osa suunnittelualueesta on metsätalouskäytössä. 

Tavoitteena on jo rakennetun lomarakennuspaikan lisäksi osoittaa ranta-asemakaavalla yksi uusi lomarakennuspaikka ja yksi uusi vakituisen asunnon rakennuspaikka Nutturan tilalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.6.2021-15.6.2021.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.1.2022-4.2.2022.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.9.-14.10.2022.


Kaavaa laatii: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa / Mika Heikkilä, etunimi.sukunimi@ymparistonsuunnittelu.fi, p. 0400 234 134

Ylöjärven kaupungin yhteyshenkilö: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.5.2021 (pdf)

Kaavaluonnos 15.12.2021 (pdf)
Kaavaselostus 15.12.2021 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiivistelmä 15.12.2021 (pdf)

Kaavaehdotus 24.8.2022 (pdf)
Kaavaselostus 24.8.2022 (pdf)
Kaavaselostuksen liitteet 24.8.2022 (pdf)
Tiivistelmä luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 22.11.2022