Hyppää sisältöön

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Kunnan on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Odotusajat 1.7. - 31.12.2020

Palvelu Odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen Odotusaika myönnetystä palvelusta palvelun saamiseen
Kotihoito 1-3 arkipäivää
Kotihoidon tukipalvelut 1-3 viikkoa 1-5 arkipäivää
Omaishoidon tuki 1-2 kuukautta 0-1 kuukautta
Vanhusten päivätoiminta 1-3 viikkoa 1-2 viikkoa
Lyhytaikainen hoito 1-5 viikkoa 1-3 viikkoa

Odotusaika % hakijoista

Tavallinen, ei ympärivuoro-

kautinen palveluasuminen

0-1 kuukautta

1-3 kuukautta

yli 3 kuukautta

62 %

24 %

14 %

Tehostettu, ympärivuoro-

kautinen palveluasuminen

0-1 kuukautta

1-3 kuukautta

yli 3 kuukautta

31 %

35 %

34 %

Laitoshoito (vanhainkoti)

0-1 kuukautta

1-3 kuukautta

yli 3 kuukautta

50 %

50 %

0 %


Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Odotusaika taas on se keskimääräinen aika, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.