Hyppää sisältöön

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Kunnan on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Odotusajat 1.7.-31.12.2021

Palvelu Odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen Odotusaika myönnetystä palvelusta palvelun saamiseen
Kotihoito 1-3 arkipäivää
Kotihoidon tukipalvelut 1-3 viikkoa 1-5 arkipäivää
Omaishoidon tuki 1-2 kuukautta 0-1 kuukautta
Vanhusten päivätoiminta 1-3 viikkoa 1-2 viikkoa
Lyhytaikainen hoito 1-5 viikkoa 1-3 viikkoa

Odotusaika % hakijoista

Tavallinen, ei ympärivuoro-

kautinen palveluasuminen

0-1 kuukautta

1-3 kuukautta

yli 3 kuukautta

75 %

19 %

6 %

Tehostettu, ympärivuoro-

kautinen palveluasuminen

0-1 kuukautta

1-3 kuukautta

yli 3 kuukautta

45 %

52 %

3 %

Laitoshoito (vanhainkoti)

0-1 kuukautta

1-3 kuukautta

yli 3 kuukautta

100 %

0 %

0 %


Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Odotusaika on se keskimääräinen aika, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.