< Edellinen | Sisältö | Seuraava >

6.13.1 Käyttäytymisen arviointi luokilla 4–9, Ylöjärvi


Erinomainen 10

Vaikuttaa myönteisesti luokan työskentelyyn ja työrauhaan.

Noudattaa esimerkillisesti koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

Huolehtii niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.

Osoittaa aina yhteistyötaitoja.

Käyttää asiallista kieltä ja suhtautuu aina koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan asiallisesti. Kiitettävä 9

Huolehtii omalta osaltaan työskentelyn sujumisesta ja vaikuttaa siten myönteisesti työrauhaan.

Noudattaa koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

Huolehtii lähes aina niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.

Käyttäytyy yhteistyökykyisesti.

Käyttää asiallista kieltä ja suhtautuu koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan myönteisesti. Hyvä 8

Huolehtii omalta osaltaan työskentelyn sujumisesta ja työrauhasta.

Noudattaa yleensä koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

Osaa huolehtia niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.

Kykenee yhteistyöhön.

Käyttää yleensä asiallista kieltä ja suhtautuu koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan myönteisesti. Tyydyttävä 7

Häiritsee ajoittain työskentelyä ja työrauhaa.

Koulun sääntöjen ja yhteisten sopimusten noudattaminen vaihtelee.

Suhtautuu toisinaan välinpitämättömästi omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön.

Yhteistyökyvyssä on joskus parantamisen varaa.

Suhtautuu koulutovereihin ja henkilökuntaan toisinaan kielteisesti ja käyttää joskus epäasiallista kieltä. Kohtalainen 6

Häiritsee usein työskentelyä ja työrauhaa.

Rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

Suhtautuu välinpitämättömästi omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön.

Yhteistyökyvyssä on parantamisen varaa.

Suhtautuu oppilastovereihin ja koulun henkilökuntaan usein kielteisesti käyttää usein epäasiallista kieltä. Välttävä 5

Häiritsee luokan työskentelyä ja työrauhaa jatkuvasti.

Vastustaa koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

Suhtautuu vastuuttomasti omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön.

Yhteistyökyvyssä on paljon parantamisen varaa.

Suhtautuu oppilastovereihin ja koulun henkilökuntaan röyhkeästi. Hylätty 4

Häiritsee luokan työskentelyä ja työrauhaa säännöllisesti.

Halveksii koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.

Ei halua tehdä yhteistyötä.

Ei sopeudu kouluyhteisön sääntöihin.

Käyttäytyy toistuvasti epärehellisesti.

Suhtautuminen ja kielenkäyttö oppilastovereita ja koulun henkilökuntaa kohtaan on törkeää.