< Previous | Contents | Next >

8.4.1 Oppilashuoltosuunnitelmat, Ylöjärvi


Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma tallennetaan Wilma-järjestelmään osana lukuvuosisuunnitelmaa ja tulee näin päivitetyksi lukuvuosittain. Li- säksi osa oppilashuoltosuunnitelmassa vaadituista turvallisuuteen liittyvistä dokumenteista tarkentuu oppilaitosten turvallisuuskansiossa.


Koulujen oppilashuoltosuunnitelmat tarkistetaan vuosittain osana lukuvuosisuunnitelmien arviointia sivistyslautakunnassa.


132 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

133 Perusopetuslaki 47 a § 1 ja 3 mom. (1267/2013)

134 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.

135 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)

136 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §