< Previous | Contents | Next >

LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUS- OPETUS

 

11.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet11.2 Paikallisesti päätettävät asiat