< Previous | Contents | Next >

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA


Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa va- lintojen tekemisen taitoja.


 

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit12.1.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, Ylöjärvi12.2 Valinnaiset aineet12.2.1 Valinnaiset aineet, Ylöjärvi12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät12.3.1 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät, Ylöjärvi12.4 Paikallisesti päätettävät asiat