< Previous | Contents | Next >

12.1.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, Ylöjärvi


Ylöjärven peruskouluissa taide- ja taitoaineiden valinnaisuudessa korostetaan oppilaan omaa valinnan mahdollisuutta. Koulut tarjoavat oppilailleen op- piaineen osaamista syventäviä valinnaisaineita, joista oppilas tekee valinnan joko koko lukuvuodeksi tai jaksoittain. Koulu tarkentaa oman vuosittain toteutuvat valinnaisainetarjontansa koulun lukuvuosisuunnitelmaan syksyisin. Tuntijako alakoulussa on rakennettu niin, että koulu voi tarjota valinnais- ainetta myös eri vuosiluokkien ikäsekoitteisille ryhmille. Musiikkipainotteisilla luokilla kaikki valinnainen taide- ja taitoaineiden opetus on osa musiikki- painotteisen opetuksen opetussuunnitelmaa.


Koulut tarkentavat vuosittain toteutuvat taide- ja taitoaineiden valinnaisainetarjontansa koulun lukuvuosisuunnitelmissa syksyisin.