< Previous | Contents | Next >

12.3.1 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät, Ylöjärvi


A2-kieli Peruskoulun 4. luokalta alkavana vapaaehtoisena kielenä opetetaan saksan, ranskan tai venäjän kieltä (A2-kieli). A2-kielen opetusryhmän perus- tamisen minimikoko on 16 oppilasta. Valinta on sitova koko jäljellä olevan peruskoulun ajaksi. Jos opetus on aloitettu, jatkuu ryhmän opetus perusope- tuksen loppuun saakka. A2-kielen perusteella oppilas voi hakeutua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Kaupunki ei tässä tilanteessa korvaa mahdollisia kuljetuskustannuksia. A2-kieltä opetetaan kunakin vuonna 2 vvt. 8.–9. luokalla tunnit kuuluvat oppilaan valinnaisiin oppiaineisiin. A2-kielen tuntijako on päätetty kunnallisessa tuntijaossa. A2-kieltä luetaan jokaisella vuosiluokalla 2 vvt. Vuosiluokilla 8.–9. A2-kieli katsotaan oppilaan valinnaiseksi aineeksi. B1-kieli Peruskoulun vuosiluokilla 6.–9. opetetaan 6. luokalta pakollisena alkavana ruotsin kieltä (B1-kieli). B2-kieli Vuosiluokille 8.–9. tarjotaan ranskaa, saksaa, venäjää ja espanjaa valinnaisena oppiaineena (B2-kieli).


A2- ja B2-kielten oppiaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet löytyvät Ylöjärven opetussuunnitelmasta.