< Previous | Contents | Next >

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

 

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1–2 tehtävä13.1.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen, Ylöjärvi13.1.2 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe, Ylöjärvi13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–213.2.1 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.3. Paikallisesti päätettävät asiat13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1–213.4.1 Oppiaineet vuosiluokilla 1–2, YlöjärviÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ERI OPPIMÄÄRIEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUSOppiaineen tehtäväÄidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 1–2Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 1–2SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUSOppimäärän erityinen tehtäväSuomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–213.4.1.2 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.4.1.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, YlöjärviSUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUSOppimäärän erityinen tehtäväSuomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–213.4.1.6 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.4.1.8 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.2 VIERAAT KIELETKielikasvatusSeudullinen tarkennus:Oppiaineen tehtäväVieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 1–2 (valtakunnalliset perusteet)Vieraan kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–213.4.3 MATEMATIIKKAOppiaineen tehtäväMatematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 1–2Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 1–213.4.3.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.3.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.4 YMPÄRISTÖOPPIOppiaineen tehtäväYmpäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1–2Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1–213.4.4.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.4.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.5 USKONTOOppiaineen tehtäväUskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 1–2Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 1–2Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1–2EVANKELISLUTERILAINEN USKONTOTavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–213.4.5.2 Evankelisluterilaisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.4.5.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, YlöjärviORTODOKSINEN USKONTOTavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-213.4.5.6 Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.4.5.8 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, YlöjärviKATOLINEN USKONTOTavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-213.4.5.10 Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.4.5.12 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, YlöjärviISLAMIN USKONTOTavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-213.4.5.14 Islamin uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.4.5.16 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.6 ELÄMÄNKATSOMUSTIETOOppiaineen tehtäväElämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1–2Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1–213.4.6.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.6.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.7 MUSIIKKIOppiaineen tehtäväMusiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 1–2Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1–213.4.7.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.7.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.8 KUVATAIDEOppiaineen tehtäväKuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-213.4.8.1 Kuvataiteen vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2, YlöjärviKuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 1-213.4.8.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.8.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.9 KÄSITYÖOppiaineen tehtäväKäsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 1-2Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 1-213.4.9.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.9.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.10 LIIKUNTAOppiaineen tehtävä”Liikutaan yhdessä leikkien.”Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1-2Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-213.4.10.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.10.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi13.4.11 OPPILAANOHJAUSOppiaineen tehtävä13.4.12 TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOTS1. Tunnetaidot1.lk2.lkS2. Vuorovaikutustaidot1.lk2.lk13.4.12.3 Oppilaan oppimisen arviointi tunne- ja vuorovaikutustaidoissa vuosiluokilla 1-2