< Previous | Contents | Next >

2.3.1 Oppimiskäsitys, Ylöjärvi


Ylöjärven kaupungin peruskouluissa painotetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattista opetusta. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja opiskellaan eril- lisillä oppitunneilla, osana kaikkia oppiaineita sekä kaikissa koulun tilaisuuksissa ja vapaissa tilanteissa. Ylöjärven peruskoulujen oppilaskunnat ovat pitäneet opetussuunnitelmaa kommentoidessaan tärkeänä, että opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta


korostetaan. Ylöjärven opettajia koulutetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen huomioimiseen ja opettamiseen. Uusi oppimiskäsitys korostaa oppilaan oman toiminnan merkitystä, jolloin tavoitteissa mainittujen taitojen saavuttaminen korostuu ja oppiaineiden sisällöt toimivat mielekkäinä reitteinä kohti näitä tavoitteita.


Oppimiskäsityksen toteutumista seurataan lukuvuosittain osana lukuvuoden arviointia. Lisäksi oppimiskäsitys nostetaan päätöksentekijöiden tietoisuuteen käyttämällä niitä jatkuvasti pohjana päätöksenteon valmistelussa sekä hanke- ja kehittämistoiminnassa.