< Previous | Contents | Next >

13.2.1 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


Laaja-alaisen osaamisen painotukset eri vuosiluokilla on kuvattu luvussa 3.3.