< Previous | Contents | Next >

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ERI OPPIMÄÄRIEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU


Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaksitoista eri oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna oppilaan äidinkielenä on mahdollista opet- taa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin edellä mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai


valtioneuvoston asetuksen 422/2012 8 §:n mukaisesti järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan oman äidinkielen opetusta. Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät.


Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa taulukossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin ope- tuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee. Taulukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä (suomi, ruotsi ja saame) tai muuta huoltajan ilmoittamaa kieltä.


Oppilaan äidin-

kieli

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppi-

määrä

Toinen kotimainen kieli


yhteinen

yhteinen

valinnainen

suomi

suomen kieli ja kirjallisuus

ruotsi

-

ruotsi

ruotsin kieli ja kirjallisuus

suomi

-

saame

saamen kieli ja kirjallisuus sekä suomi

tai ruotsi saamenkielisille

-

suomi tai ruotsi

saame

suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus

sekä saamen kieli ja kirjallisuus

ruotsi tai suomi


romani

suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus

sekä romanikieli ja kirjallisuus

ruotsi tai suomi

-

viittomakieli

viittomakieli ja kirjallisuus sekä suomi

tai ruotsi viittomakielisille

-

ruotsi tai suomi

muu äidinkieli

muu äidinkieli koko äidinkielen ja kir- jallisuuden tuntimäärällä tai VA422/2012 8 §:n mukaisesti järjes- tettynä sekä suomi tai ruotsi toisena

kielenä


-

ruotsi tai suomi