< Previous | Contents | Next >

13.4.2 VIERAAT KIELET


VIERAS KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ


 

KielikasvatusSeudullinen tarkennus:Oppiaineen tehtäväVieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 1–2 (valtakunnalliset perusteet)Vieraan kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2