< Previous | Contents | Next >

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1–2


Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja mu- sisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön.


Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat

- edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä

- edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta.


 

13.4.7.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.7.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi