< Previous | Contents | Next >

S1. Tunnetaidot


Harjoitellaan tunteiden nimeämistä. Opetellaan tunnistamaan omia tunteita sekä huomioimaan kaverin tunteita. Suhtaudutaan hyväksyvästi erilaisiin koulu- päivän aikana herääviin tunteisiin pohtien ja harjoitellen samalla hyviä keinoja säädellä niitä (esim. Yhteispeli: Teen itse -tuokio ja Luokkapiiri, Askeleittain- menetelmä, Hyvää mieltä yhdessä).