< Previous | Contents | Next >

14.1.2 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe, Ylöjärvi


Oppilaan siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tuetaan opettajien, opinto-ohjaajien ja huoltajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteis- työllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.


Nivelvaiheyhteistyötä tehdään 6. luokan ajan oppilaiden 7. luokalle siirtymisen tukemiseksi. Nivelvaiheyhteistyötä tehdään tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä, johon osallistuvat luokanopettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sekä kuraattorit. Niveltämisen pohjalta siirretään perusopetuslain 40 §:n mukaiset opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot alakoulusta yläkouluun. Peruskouluissa järjestetään yläkouluun tutustumispäiviä 6. luokan oppilaille keväällä. Kuudennen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen järjestetään tarvittaessa vanhempainilta kevään aikana koulujen omien käytänteiden mukaisesti.