< Previous | Contents | Next >

5.3.1 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö, Ylöjärvi


Kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskeva suunnitelma kirjataan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan.