< Previous | Contents | Next >

Tunnetaidot


Ymmärretään tunnetaitojen merkitys itselle ja yhteisölle. Syvennetään tunteiden tunnistamista itsessä ja kaverissa. Suhtaudutaan hyväksyvästi erilaisiin koulupäivän aikana herääviin tunteisiin pohtien samalla yhdessä hyviä keinoja säädellä niitä. Näiden taitojen harjoittelemiseen sovel- tuvat esim. Yhteispelin toimintatavat (Teen itse -tuokio ja Luokkapiiri), sekä leikit, yhteiset harjoitteet ja draama.