< Previous | Contents | Next >

Vuorovaikutustaidot


Vahvistetaan ymmärrystä vuorovaikutustaidoista sekä niiden merkitystä elämässä. Harjoitellaan ohjatusti kuuntelemista, oman asian esittä- mistä, vuorottelua, neuvottelua sekä yhteisten sääntöjen noudattamista ja toisen mielipiteen kunnioittamista. Rakennetaan tietoisesti hyvää luokkahenkeä. Opetellaan toimimaan erilaisissa ryhmissä ja pyytämään tarvittaessa anteeksi. Huomioidaan vuorovaikutustaitojen merkitys myös sosiaalisessa mediassa. Tiedostetaan aikuisen esimerkin vaikutus vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Näiden taitojen harjoittelemiseen soveltuvat esim. Yhteispelin toimintatavat (Teemme yhdessä ja Luokkapiiri) sekä erilaiset leikit ja pelit.


Opetus vuosiluokilla

7-9