< Previous | Contents | Next >

5.5.4 Koulumatkat ja koulukuljetukset, Ylöjärvi


Koulukuljetuksissa noudatetaan lautakunnan hyväksymiä koulukuljetusperiaatteita ja kannustetaan lapsia omatoimiseen liikkumiseen huomioiden yksi- löllisesti lapsen koulumatkan turvallisuusnäkökohdat.