< Previous | Contents | Next >

15.4.1 Oppiaineet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Vuosiluokilla 7–8 painotetaan Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista, johon on suunniteltu oma opetussuunni- telma (Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelma).