< Previous | Contents | Next >

15.4.3 VIERAAT KIELET


KIELIKASVATUS


Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta kos- kevassa osuudessa.


 

Oppiaineen tehtävä