< Previous | Contents | Next >

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9


Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninai- suuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.


Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon ope- tuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.


Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonha- kuun englannin kielellä eri oppiaineissa.


 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–915.4.3.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi15.4.3.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi