< Previous | Contents | Next >

6.1.1.1 Formatiivinen arviointi, Ylöjärvi


Oppilaita ohjataan itsearvioinnin tekemiseen ja vertaispalautteen antamiseen työskentelyn aikana sekä sen jälkeen. Oppilaita autetaan havainnoimaan oppimistaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Oppilaita ohjataan myös tunnistamaan onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä. Oppilas harjoittelee ikä- tasonsa huomioon ottaen arvioimaan omaa oppimistaan ja opintojen edistymistään oppimisprosessin aikana.