< Previous | Contents | Next >

6.7.1 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet, Ylöjärvi


Ylöjärvellä taide- ja taitoaineen valinnaisia tarjotaan vuosiluokilla 3–4 ja 8–9. Valinnaisaineita aineita tarjotaan vuosiluokilla 4–6 ja 8–9.


Kouluilla on valinnaisaineisiin oma tarjotin, josta selviää, mitä aineita koulu tarjoaa ja mitkä ovat niiden vuosiviikkotuntimäärät, tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet. Koulut voivat tarjota oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia tai luokan yhteisiä kursseja, jotka suunnitellaan yhdessä luokan oppilaiden kanssa.


Oppilaalla on mahdollisuus korottaa oppiaineen arvosanaa valinnaisten oppiaineiden yhteydessä, mikäli valinnaisten oppiaineiden tavoitteet ja arvioinnin kriteerit ovat samoja oppiaineen tavoitteiden ja arvioinnin kriteereiden kanssa. Valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan valtakunnallisen opetussuun- nitelman periaatteiden mukaan.