< Previous | Contents | Next >

1.4.2 Tuntijako, Ylöjärvi


Ylöjärven tuntijaot ovat Opetussuunnitelman liitteissä.