< Previous | Contents | Next >

6.8.5.1 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa, Ylöjärvi


Kouluilla on valinnaisaineisiin oma tarjotin, jossa selviää, mitä aineita koulu tarjoaa ja mitkä ovat niiden vuosiviikkotuntimäärät, tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet. Valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman periaatteiden mukaan.