< Previous | Contents | Next >

6.8.6.1 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi, Ylöjärvi


Ylöjärvellä Vuorentaustan koulussa järjestetään musiikkipainotteista opetusta vuosiluokilla 4–9 sekä elokuusta 2020 alkaen yläkoulussa LUMA-painottei- sesta opetusta. Musiikkipainotteiseen opetukseen on luotu oma opetussuunnitelma ja tuntijako, jotka sivistyslautakunta on hyväksynyt.