< Previous | Contents | Next >

1.4.3 Kieliohjelma, Ylöjärvi


Ylöjärven kieliohjelma


1. luokalla alkaa pakollinen A-kieli: englanti

4. luokalla on mahdollista valita valinnainen A2-kieli: saksa, ranska tai venäjä

6. luokalla alkaa pakollinen B1-kieli: toinen kotimainen kieli eli ruotsi

8. luokalla on mahdollista valita valinnainen B2-kieli: saksa, ranska, venäjä tai espanja


Ylöjärven kaupungin opetussuunnitelman osana vahvistetaan kieliohjelma: A1-kieli Peruskoulun 1.–9. luokilla opetetaan 1. luokalta alkavana pakollisena alkavana A-kielenä englannin kieltä (A1-kieli). A2-kieli Peruskoulun 4. luokalta alkavana vapaaehtoisena kielenä opetetaan saksan, ranskan tai venäjän kieltä (A2-kieli). A2-kielen opetusryhmän perustamisen minimikoko on 16 oppilasta. Valinta on sitova koko jäljellä olevan peruskoulun ajaksi. Jos opetus on aloitettu, jatkuu ryhmän opetus perusopetuksen loppuun saakka. A2-kielen perusteella oppilas voi hakeutua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähi- kouluun. Kaupunki ei tässä tilanteessa korvaa mahdollisia kuljetuskustannuksia. A2-kieltä opetetaan kunakin vuonna 2 vvt. 8.–9. luokalla tunnit kuuluvat oppilaan valinnaisiin oppiaineisiin. A2-kielen tuntijako

on päätetty kunnallisessa tuntijaossa. B1-kieli Peruskoulun vuosiluokilla 6–9 opetetaan 6. luokalta pakollisena alkavana ruotsin kieltä (B1-kieli). B2-kieli Vuosiluokille 8–9 tarjotaan ranskaa, saksaa, venäjää ja espanjaa valinnaisena oppiaineena (B2-kieli).