< Previous | Contents | Next >

6.11.3.1 Välitodistus, Ylöjärvi


Kirjallisen väliarvioinnin korvaa 1–5 vuosiluokilla arviointikeskustelu, jonka jokainen oppilas käy lukuvuoden aikana marras-helmikuun välillä. Huoltajille tarjo- taan myös mahdollisuutta osallistua arviointikeskusteluun. Arviointikeskustelusta vastaa luokanopettaja. Arviointikeskustelussa käsitellään mm. oppilaan vah- vuuksia, kehittämiskohteita, työskentelyä ja oppimista sekä käyttäytymistä. Arviointikeskustelun käyminen dokumentoidaan Wilmaan.


Vuosiluokkien 6–9 huoltajille tarjotaan mahdollisuus tulla koululle keskustelemaan (tai hoitaa keskustelu muita välineitä käyttäen) lapsensa koulunkäynnistä vähintään kerran lukuvuodessa. Nämä vanhempaintapaamiset järjestää kunkin luokan luokanopettaja/erityisluokanopettaja/luokanvalvoja/opinto-ohjaaja.


Vuosiluokilla 6–9 annetaan välitodistuksessa arvosanat numeerisesti. Vaativan erityisen tuen luokkien osalta vuosiluokilla 1–9 väliarvioinnin korvaa arviointi- keskustelu, joka käydään oppilaan kanssa oppilaan valmiudet huomioiden. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua arviointikeskusteluun.