< Previous | Contents | Next >

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI


Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja kou- lunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 869.

 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet7.1.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet, Ylöjärvi7.1.1 Ohjaus tuen aikana7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana, Ylöjärvi7.2 Yleinen tuki7.3 Tehostettu tuki7.3.1 Pedagoginen arvio7.3.1.1 Pedagoginen arvio, Ylöjärvi7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana7.3.2.1 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana, Ylöjärvi7.4 Erityinen tuki7.4 Erityinen tuki, Ylöjärvi7.4.1 Pedagoginen selvitys7.4.1.1 Pedagoginen selvitys, Ylöjärvi7.4.2 Erityisen tuen päätös7.4.2.1 Erityisen tuen päätös, Ylöjärvi7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma7.4.3.1 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, Ylöjärvi7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen7.4.4.1 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen, Ylöjärvi7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus7.4.5.1 Pidennetty oppivelvollisuus, Ylöjärvi7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet7.5.3.1 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet, Ylöjärvi7.6 Paikallisesti päätettävät asiat